ARSO
28.5.
13°C -
29°C
29.5.
14°C -
29°C
30.5.
14°C -
22°CTOURISMUSVE-REIN

KONTAKTPER-SON

ADRESSE

POST

TELEFON

LINK

Davča

Zdenka Kejžar

Davča 17

4228 Železniki

 +386 (0)4 519 60 17

+386 (0)31 299 768

http://www.davca.si/Slo/main.asp?id=222AB6FF

Dražgoše

Miha Zupanc

Dražgoše 35

4228 Železniki

+386 (0)41 854 218

http://www.drazgose.si/index.php?option=com_content&view=article&id=57&Itemid=82

"Dr. Ivan Tavčar" Poljane

Tone Krek

Poljane 37

4223 Poljane

+386 (0)4 510 95 39

+386 (0)31 732 019

http://www.gorenjska.si/td07.html

Gorenja vas

Matjaž Šifrar

Poljanska cesta 28

4224 Gorenja vas

 +386 (0)41 412 271

http://www.obcina-gvp.si/?page=kattext&cat=drustva_turizem&id=179&lang=sl

Javorje

Miha Peternel

Javorje 50

4223 Poljane

+386 (0)41 742 373

http://www.gorenjska.si/td05.html

Selca

Tomaž Habjan

Selca 149

4227 Selca

+386 (0)4 511 18 10

http://www.selca.si

"Slajka" Hotavlje

Janez Filipič

Hotavlje 5

4224 Gorenja vas

+386 (0)41 793 357

+386 (0)31 419 822

http://www.gorenjska.si/td04.html

Sorica

Marjan Peternelj

Spodnja Sorica 16

4229 Sorica

+386 (0)4 519 70 10

+386 (0)31 433 275

http://www.gorenjska.si/td08.html

Sovodenj

Viktor Likar

Sovodenj 23

4225 Sovodenj

+386 (0)41 352 427

http://www.gorenjska.si/td06.html

Stari vrh

Dolenc Janez

Zapreval 4

4223 Poljane

+386 (0)41 350 246

http://www.tdstarivrh.si

Škofja Loka

Jože Misson

Mestni trg 7

4220 Škofja Loka

+386 (0)4 512 02 68

+386 (0)41 758 918

http://www.skofjaloka.info

Železniki

Blaž Kuhar

Na Plavžu 58

4228 Železniki

+386 (0)51 365 619

+386 (0)40 213 494

http://www.td-zelezniki.si

Žiri

Rok Klemenčič

Trg svobode 2

4226 Žiri

+386 (0)4 505 07 10

+386 (0)31 532 798

http://www.ziri.si/slo/main.asp?id=702ABCFE

Žirovski vrh

Anton Košir

Žirovski vrh sv. Urbana 22

4224 Gorenja vas

Lucija Kavčič

+386 (0)31 693 731

http://www.tdzirovskivrh.si